More information / Lisätiedot - frostbite@tango.fi
Organiser: Amigos del Tango ry.
Tango Frostbite 2020 Coordinating team:
Emma Murros
Kari Kiiski
Liina Nyholm

Information / Lisätiedot  - frostbite@tango.fi

Tango Frostbite by Amigos del Tango ry.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon