top of page
menu
380306146_669697458452467_1047758454933809487_n.jpg
F&S
TFB2024_FaustoStephanie_some.jpg

Fausto Carpino &
              Stephanie Fesneau

TFB2024_MajaMarko_some.jpg

Maja Petrović &
                Marko Miljević

Maja Petrović (Zagreb, Croatia) has been dancing since she was three years old. She has a background in contemporary dance and ballet, as well as latin and ballroom dances. She attended music school for ten years, where she played the piano and flute.

Marko Miljević (Zagreb, Croatia) was more into sports and almost went pro in basketball. Instead, he decided to study Electrotechnics and later Physics in which he obtained a degree at the University of Zagreb. He later continued his education and in 2014 received his PhD in Nanobiotechnology at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). 

Maja and Marko started dancing tango in Zagreb, Croatia in 2002 in a small group of enthusiasts curious about this “new” dance. Some five years later they began giving regular lessons at the Tango Argentino Zagreb dance school. Their first and most influential teachers were Pablo Rodríguez and Noelia Hurtado. Later they continued to study with Noelia and Carlitos Espinoza. They also studied with Federico Naveira and Inés Muzzopappa, Bruno Tombari and Mariangeles Caamaño and Chicho Frumboli and Juana Sepúlveda, among others.

 

Since 2014 they have been working with tango professionally, holding workshops and performing all over Europe. Since 2018 their work as tango teachers and performers has taken them all the way to North America, Asia and Australia.

 

While Maja and Marko’s performances are always improvised, their lessons are most certainly not. Each lesson has a defined structure which allows them to guide the students step by step through the topic. About the foundation of their dance and teaching they say:

“We see ourselves as equals in the couple and we both contribute to the dance equally. This idea is based on the communication that goes both ways – whether we are doing a complicated sequence of steps, a pause or an embellishment. By suggesting, understanding and sharing a movement inspired by the music we are both actively and willingly participating in the dance. We want our students to do the same: to go past leading and following and start dancing.”

Maja and Marko have been to Finland twice before, to Tango Frostbite 2017 and  Hela Tango 2018. We are delighted to welcome them back for Tango Frostbite 2024! 

Maja Petrović (Zagreb, Kroatia) on tanssinut kolmevuotiaasta asti. Hänen taustansa on nykytanssissa ja baletissa sekä kilpatanssissa. Hän kävi musiikkikoulua kymmenen vuotta instrumentteinaan piano ja huilu.

 

Marko Miljević (Zagreb, Kroatia) piti enemmän urheilusta ja melkein päätyi ammattilaiseksi koripallossa. Hän päätti kuitenkin opiskella sähkötekniikkaa ja myöhemmin fysiikkaa, josta suoritti tutkinnon Zagrebin yliopistosta. Myöhemmin hän jatkoi opintojaan, ja vuonna 2014 väitteli tohtoriksi nanobioteknologiasta Karlsruhen teknologiainstituutissa (KIT).

Maja ja Marko aloittivat tangon tanssimisen Zagrebissa Kroatiassa vuonna 2002 pienessä ryhmässä, joka oli kiinnostunut tästä "uudesta" tanssista. Noin viisi vuotta myöhemmin he alkoivat antaa säännöllisiä oppitunteja Tango Argentino Zagreb -tanssikoulussa. Heidän ensimmäiset ja vaikutusvaltaisimmat opettajansa olivat Pablo Rodríguez ja Noelia Hurtado. Myöhemmin he jatkoivat opiskelua Noelian ja Carlitos Espinozan kanssa. He opiskelivat myös muun muassa Federico Naveiran ja Inés Muzzopappan, Bruno Tombarin ja Mariangeles Caamañon sekä Chicho Frumbolin ja Juana Sepúlvedan johdolla.

Vuodesta 2014 lähtien he ovat työskennelleet tangon parissa ammattimaisesti, opettaen ja esiintyen kaikkialla Euroopassa. Vuodesta 2018 lähtien heidän työnsä tangonopettajina ja esiintyjinä on vienyt heidät aina Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan asti.

 

Vaikka Majan ja Markon esitykset ovat aina improvisoituja, heidän oppituntinsa eivät todellakaan ole sitä. Jokaisella oppitunnilla on tarkkaan suunniteltu rakenne, jonka avulla he ohjaavat oppilaita askel askeleelta aiheen läpi. Tanssinsa ja opetuksensa perustasta he sanovat:

”Näemme itsemme tasavertaisina tanssiparin jäseninä, ja osallistumme molemmat tasapuolisesti tanssiin. Tanssimme perustuu kommunikaatioon, joka kulkee molempiin suuntiin – teemmepä sitten monimutkaisia kuvioita, taukoa tai koristelua. Ehdottamalla, ymmärtämällä ja jakamalla musiikin inspiroimaa liikettä osallistumme sekä aktiivisesti että auliisti tanssiin. Haluamme oppilaidemme tekevän samoin: menevän viemisen ja seuraamisen ohi ja alkavan tanssia.”

 

Maja ja Marko ovat käyneet Suomessa kahdesti aiemmin, Frostbite 2017 ja Hela Tango 2018 -festivaaleilla. Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi takaisin Tango Frostbite 2024 -festivaalille!

Fausto Carpino (Syracuse, Italy) had his first encounter with dance at the age of six, while at sixteen, he had his first contact with Argentine tango. Having completed many years of Ballroom dance training, his learning of Argentine tango was very fast, and soon he opened the first tango school of Syracuse. Since 2004, he has been a full-time teacher, while still continuously striving to develop his own dance. 

 

From 2007 to 2011 he and Veronica Toumanova worked together as a dancing couple. He has also  collaborated with Anna Solakius and Maria Filali.

 

Stephanie Fesneau (Paris, France) was born in Paris, and dance and theater have always been present in her life. At the age of sixteen, she discovered tango. From that moment on, tango has been in her life, quickly becoming an essential part of it.

 

Soon, she started teaching tango in one of the most successful schools in Warsaw, Zlota Milonga. She worked there until 2009, before returning to Paris, where she

taught in one of the oldest schools and milongas of the city, Le Chantier. In 2011, she moved to Florence, where she taught for two years at the ‘Pablo’ school. In her intense tango career, she has collaborated with several dancers in various schools in Warsaw, Paris and Florence.

 

Fausto and Stephanie have been a dance couple since July 2011. After an intense period of preparation, they began to participate in various tango events as teachers. So far, they have taught in more than 31 different countries and 115 cities.

 

Their lessons are focused on how to propose oneself to the partner in a comfortable way within the embrace, based on logic and natural movements. They believe that connection, musicality and technique are the keys to fully appreciate the beauty of tango.

 

We are excited to welcome Fausto and Stephanie to Finland for the first time at Tango Frostbite 2024!

Fausto Carpino (Syrakusa, Italia) aloitti tanssin jo kuusivuotiaana, ja sai ensikosketuksensa argentiinalaiseen tangoon ollessaan 17-vuotias. Tuolloin hänellä oli jo pitkä kokemus kilpatanssista, joten hän oppi tangon nopeasti, ja avasi pian Syrakusan ensimmäisen tangokoulun.

Hän on opettanut tangoa päätyönään jo vuodesta 2004 alkaen, mutta jatkaa ponnisteluja myös oman tanssinsa kehittämiseksi.

 

Vuosina 2007-2011 hän tanssi ja esiintyi Veronica Toumanovan kanssa. Muita hänen lyhytaikaisempia tanssiparejaan ovat olleet Anna Solakius ja Maria Filali.

 

Stephanie Fesneau (Pariisi, Ranska) on ollut tanssin ja teatterin kanssa tekemisissä koko ikänsä. Hän tutustui argentiinalaiseen tangoon kuusitoistavuotiaana, ja siitä tuli nopeasti keskeinen osa hänen elämäänsä.

 

Pian hän alkoi opettaa tangoa yhdessä Varsovan menestyneimmistä tangokouluista (Zlota Milonga), jossa hän työskenteli vuoteen 2009 asti. Tämän jälkeen hän palasi synnyinkaupunkiinsa Pariisiin, jossa opetti tangoa yhdessä kaupungin vanhimmista tangokouluista (Le Chantier). Vuonna 2011 hän muutti Firenzeen, jossa opetti 2 vuoden ajan Pablo-koulussa. Intensiivisen tangouransa aikana hän on työskennellyt useiden tanssiparien kanssa Varsovassa, Pariisissa ja Firenzessä.

 

Fausto ja Stephanie ovat tanssineet yhdessä heinäkuusta 2011 lähtien.  Tiiviin valmistautumisjakson jälkeen he alkoivat esiintyä ja opettaa tangotapahtumissa ympäri maailman, ja tähän mennessä he ovat opettaneet jo yli 30 eri maassa ja 115 kaupungissa.

Heidän oppituntinsa keskittyvät siihen, miten loogisen ja luonnollisen liikkeen pohjalta voidaan muodostaa luonteva ja miellyttävä yhteys pariin. Heidän mukaansa musikaalisuus, tekniikka sekä parin välinen yhteys ovat ne avaimet, joiden avulla on mahdollista löytää tangon kauneus.

 

Olemme innoissamme saadessamme Fauston ja Stephanien ensi kertaa Suomeen Tango Frostbite 2024 -festivaalille!

 

M&M
TFB2024_MI&S_wix.jpg

María Inés Bogado &
                Sergiy Podbolotnyy

María Inés Bogado (Argentina) started dancing when she was 12 years old. She grew up with folklore and received her degree in Folklore Argentino at the Centro Polivalente de Arte de Ezeiza. In 1994, she discovered tango and began studying with Cristina Pugni and Diego Gauna. In 1997, she continued her studies with Carlos Perez and Rosa Forte at the Club Sunderland. During this period she met Sebastián Jiménez with whom she entered into a professional tango partnership. In 2010 they won the title of Metropolitan Champions of Vals and World Champions in Tango Salón. After winning these titles they went on an intensive tour around the world, teaching and performing at the most prestigious tango festivals on 6 continents. Among others, they participated in: International Festival of Tango Salón in Łódź (Poland), Singapore International Tango Festival, Belgrade Tango Encuentro (Serbia), Tango Festival Porto (Portugal), and Planetango in Moscow (Russia).

 

Sergiy Podbolotnyy (Ukraine) went to his first tango lesson in 2006. Connection between the partners, improvisation and presence here and now were the themes that fascinated him from the first minutes. 

 

In 2010-2019, Sergiy lived in Shanghai, China, where he opened the TangoGo dance school and organized the Shanghai International Tango marathon. During that time he visited Buenos Aires a number of times, and studied with many maestros of the Tango Salon style. His main view of dance is that tango is about connection with your partner. 

 

In 2020, Sergiy and María Inés started working together on the “Superior Tango“ project in Kyiv, Ukraine. The project was aimed at expanding the limits of local professional dancers and showing them how to improve their level and create their own dance style. Since then, María Inés and Sergiy have worked together at festivals and workshops in Serbia, Turkey, Hong Kong, Korea, Kazakhstan and Portugal.


Both María Inés and Sergiy have been to Finland several times, but this is their first time teaching and performing here together. We are thrilled to have them in the maestros team of Tango Frostbite 2024!

María Inés Bogado (Argentiina) aloitti tanssimisen 12-vuotiaana. Hän kasvoi argentiinalaisen kansanmusiikin ja -tanssin ympäröimänä, ja suoritti niissä tutkinnon Centro Polivalente de Arte de Ezeiza -oppilaitoksessa. Vuonna 1994 hän löysi tangon, ja alkoi opiskella sitä Cristina Pugnin ja Diego Gaunan johdolla jatkaen opintojaan vuonna 1997 Carlos Perezin ja Rosa Forten opissa Sunderland-klubilla. Tänä aikana hän tapasi Sebastián Jiménezin, jonka kanssa he muodostivat ammattimaisen tanssiparin. Vuonna 2010 he voittivat Buenos Airesin Metropolitan-alueen mestaruuden valssissa  ja maailmanmestaruuden salonkitangossa. Näiden voittojen jälkeen he lähtivät intensiiviselle kiertueelle, opettaen ja esiintyen kaikkein arvostetuimmilla tangofestivaaleilla ympäri maailman, kuudella mantereella. He esiintyivät mm. seuraavissa tapahtumissa: International Festival of Tango Salón in Łódź (Puola), Singapore International Tango Festival, Belgrade Tango Encuentro (Serbia), Tango Festival Porto (Portugali), ja Planetango Moskovassa (Venäjä).

 

Sergiy Podbolotnyy (Ukraina) otti ensimmäisen tangotuntinsa vuonna 2006. Parin välinen yhteys, improvisaatio ja läsnäolo tässä ja nyt olivat ensi minuuteista asti teemoja, jotka kiehtoivat häntä tässä tanssissa.

 

Vuosina 2010-2019 Sergiy asui Shanghaissa Kiinassa, jossa hän avasi TangoGo -tanssikoulun ja järjesti Shanghain kansainvälisen tangomaratonin. Tuona aikana hän vieraili Buenos Airesissa useita kertoja, opiskellen monien Tango Salon -tyylin maestrojen alaisuudessa. Hänen johtoajatuksensa on, että tangossa on kyse yhteydestä pariin. 

 

Vuonna 2020 Sergiy ja María Inés alkoivat työskennellä yhdessä Kiovassa, Ukrainassa “Superior Tango“ -hankkeen parissa. Hankkeen tavoitteena oli laajentaa paikallisten ammattitanssijoiden rajoja, näyttäen heille miten nostaa osaamistaan ja löytää oma, ainutlaatuinen tanssityyli. Siitä lähtien María Inés ja Sergiy ovat esiintyneet ja opettaneet yhdessä festivaaleilla ja kursseilla Serbiassa, Turkissa, Hong Kongissa, Koreassa, Kazakstanissa ja Portugalissa.


Sekä María Inés että Sergiy ovat vierailleet Suomessa aiempien pariensa kanssa, mutta tällä kertaa he opettavat ja esiintyvät yhdessä ensimmäistä kertaa. Olemme innoissamme siitä, että saamme heidät mukaan vuoden 2024 Tango Frostbite -festivaalin maestro-tiimiin!

MI&S

Pasi & Maria Elisabet Laurén

Pasi Laurén’s (Finland) background is in martial arts and in social dancing. In addition to judo, he has practiced other martial arts like aikido, karate, tai-chi, boxing, etc. for 15 years. In 1996, he quit his professional judo career after representing Finland in the Atlanta Olympics. Pasi started dancing in 1990 with Finnish social dances, and has been hooked ever since. He began dancing Argentine tango in 2000, and it immediately became his Great Love.

 

Maria Elisabet Laurén (Finland) danced ballet and tap dance  in her childhood, but was always attracted to couple dances. She took her first Argentine tango classes already in 1997, and immediately fell in love with this complex and interactive dance. In 2001, she spent a year in Paris studying with many of the greatest tango names of the period. In 2017, she graduated from the University of Applied Sciences in Oulu, being the first social dance teacher in Finland majoring in Argentine tango. 

 

Pasi and Maria Elisabet are talented, warm-hearted, and hard-working choreographers, dancers, teachers, and DJs who  have been teaching together since 2005. They teach all styles of Argentine tango: tango salon, tango nuevo, canyengue and tango escenario. In their teaching they use their experience of Alexander technique for movement analysis, and draw inspiration from their most influential teacher Gustavo Naveira. They regularly visit their maestros in Buenos Aires, always open to finding new things in the tango world.

 

Pasi and Maria Elisabet have toured in North America, Europe, and Scandinavia since the early months of their career together. They teach regularly in festivals in Europe, and are regular guests at various workshops mainly in Northern Europe.

 

In 2017, together with their friends Carina Quiroga and Arttu Artkoski, Pasi and Maria Elisabet opened the La Fábrica del Tango dance studio in the heart of Tampere. The studio is the city’s new center of Argentine tango in cooperation with the Tango aMoroso association. 

Pasi Laurénin (Suomi) tausta on kamppailulajeissa ja sosiaalisessa tanssissa. Hän lopetti ammattimaisen judouransa edustettuaan Suomea Atlantan olympialaisissa vuonna 1996. Judon lisäksi hän on harjoittanut 15 vuoden ajan muita kamppailulajeja, kuten aikidoa, karatea, tai-chia, nyrkkeilyä jne. Hän aloitti tanssimisen vuonna 1990 suomalaisen sosiaalitanssin parissa ja on siitä lähtien ollut koukussa. Pasi aloitti argentiinalaisen tangon vuonna 2000, ja siitä tuli heti hänen suuri rakkautensa.

 

Maria Elisabet Laurén (Suomi) tanssi balettia ja steppiä lapsuudessaan, mutta oli aina kiinnostunut paritanssista. Hän kävi ensimmäisillä argentiinalaisen tangon tunneillaan jo vuonna 1997 ja rakastui välittömästi tähän monimutkaiseen ja interaktiiviseen tanssiin. Vuonna 2001 hän vietti vuoden Pariisissa opiskellessaan monien aikakauden suurimpien tangonimien kanssa. Maria on valmistunut tanssinopettajaksi Oulun Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan argentiinalainen tango ja suomalaiset paritanssit.

 

Pasi ja Maria Elisabet ovat lahjakkaita, lämminsydämisiä ja ahkeria koreografeja, tanssijoita, opettajia ja DJ:itä. He ovat opettaneet yhdessä vuodesta 2005. He opettavat kaikkia argentiinalaisen tangon tyylejä: salonki-tango, tango nuevo, canyengue ja tango escenario. Opetuksessaan he käyttävät kokemustaan Alexander-tekniikan liikeanalyysistä ja saavat inspiraatiota vaikutusvaltaisimmalta opettajaltaan Gustavo Naveiralta. He vierailevat opettajiensa luona Buenos Airesissa säännöllisesti ja ovat aina valmiita löytämään uusia asioita tangomaailmasta.

 

Pasi ja Maria Elisabet ovat kiertäneet Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Skandinaviassa yhteisen uransa alkukuukausista lähtien. He opettavat säännöllisesti festivaaleilla Euroopassa ja ovat vakituisia vieraita erilaisissa työpajoissa pääasiassa Pohjois-Euroopassa.

 

Vuonna 2017 Pasi ja Maria Elisabet avasivat yhdessä ystäviensä Carina Quirogan ja Arttu Artkosken kanssa uuden La Fábrica del Tango -tanssistudion kauniiseen Klingendahlin tehdasympäristöön. Uuden tanssikoulun myötä argentiinalaisen tangon harrastus laajenee Tampereen seudulla yhteistyössä Tango aMoroso -yhdistyksen kanssa.

P&ME
TFB2024_Luis_wix.jpg

Luis Angel Rojas

Luis Angel Rojas (Argentiina/Finland) is a dancer and teacher of tango and Argentine folklore. He started dancing at an early age and has dedicated his professional life to studying and growing as a teacher and dancer.  As his teachers, he has had important Argentine tango dancers from the city of Buenos Aires.

 

As an Argentine folklore dancer, he joined the following groups: “Ballet El Bagual” (Paraná), “Official ballet of Fiesta del Mate” (Paraná), “Ballet Munay Danza” (Santo Tomé, Santa Fe) and “Ballet Surcando Tiempos” (San Gerónimo Norte, Santa Fe). He is also a children's instructor of traditional Argentine dances.

 

Achievements and titles in Argentine folklore: In 2012, Luis was a representative of the province of Entre Ríos in the “Malambo Individual” category in the city of Cosquín, being winner of the Colón city center, Entre Ríos. He was also the winner of the "National Folk Contest Atahualpa Yupanqui", in the category "Pareja de Tango" (Rosario).

 

Achievements and titles in Argentine tango: Semifinalist of the Tango World Cup (Buenos Aires, Argentina) in 2018, 2021, 2022 and 2023. Finalist of the London and Villa Constitucion 2022 preliminaries for the Tango World Cup 2022. 

1st Place in the Tango de Pista category in the Official Preliminary Mendoza Championship of Tango BA 2016, obtaining a direct pass to the semifinals of the 2016 Tango World Cup.

 

He has performed and musicalized in the most important milongas of Buenos Aires such as La Baldosa, Gente Amiga, Complejo Belgrano, De Querusa, Pipi Cucu and Milonga Parakultural. 

 

Luis currently lives in Ylöjärvi, Finland. He teaches regular tango classes, organizes milongas and events in Tampere and in other cities in Finland, as well as travels frequently to major tango cities in Europe in order to teach and perform.

Luis Angel Rojas (Argentina,Suomi) on argentiinalaisen tangon ja kansantanssin tanssija ja opettaja. Hän aloitti tanssimisen hyvin  nuorella iällä, ja on omistanut ammattiuransa tanssin opiskelemiselle sekä tanssijana ja opettajana kehittymiselle. Tällä polulla monet Buenos Airesin tärkeimmistä tangueroista ovat olleet hänen opettajiaan.

 

Kansantanssijana hän on ollut mukana seuraavissa esiintyvissä ryhmissä: “Ballet El Bagual” (Paraná), “Official ballet of Fiesta del Mate” (Paraná), “Ballet Munay Danza” (Santo Tomé, Santa Fe) sekä “Ballet Surcando Tiempos” (San Gerónimo Norte, Santa Fe). Hän on myös lasten perinteisten argentiinalaisten kansantanssien opettaja.

 

Saavutukset ja palkinnot argentiinalaisessa kansantanssissa:

Voitettuaan vuonna 2012 Colónin kaupungin mestaruuden, Luis edusti Entre Ríos:in provinssia “Malambo Individual” -kategoriassa  Cosquínissa. Hän voitti myös "National Folk Contest Atahualpa Yupanqui" -kilpailun tangoparien kategoriassa Rosariossa.

 

Saavutukset ja palkinnot argentiinalaisessa tangossa:

Semifinalisti Tangon maailmancupissa (“El Mundial”)  Buenos Airesissa vuosina 2018, 2021, 2022 ja 2023. Finalisti Lontoon ja Villa Constitucion:in tangon maailmancupin esikarsinnoissa 2022. Ensimmäinen sija Tango de Pista-kategoriassa Mendoza:n (BA) virallisissa tangon mestaruuskisoissa, jolla hän sai suoran pääsyn Tangon maailmancupin semifinaalin vuonna 2016.

 

Hän on esiintynyt tanssijana ja DJ:nä tärkeimmissä Buenos Aires:in milongoissa, kuten La Baldosa, Gente Amiga, Complejo Belgrano, De Querusa, Pipi Cucu ja Milonga Parakultural. 

 

Vuodesta 2022 alkaen Luis on asunut Ylöjärvellä. Hän pitää säännöllisiäi tangotunteja, järjestää milongoja ja tangotapahtumia Tampereella sekä muissa Suomen kaupungeissa, vieraillen tämän lisäksi usein Euroopan suurimmissa tangokaupungeissa esiintymässä ja opettamassa.  

Luis
bottom of page