top of page

Argentine Folklore: Chacarera & Zamba!


The amazing Leandro Roco performs both dancing and live music of Argentine Folklore in the Friday Milonga! Now you have a great chance to also learn these beautiful dances yourself as Leandro is teaching workshops of chacarera (beginners/advanced) and zamba (all levels). Especially chacarera's popularity has grown greatly in the European tango scene and more and more dancers from Finland have fallen in love with the dance.

Leandro Roco esittää Friday Milongassa argentiinalaista kansanmusiikkia ja -tanssia! Nyt on loistava mahdollisuus opetella näitä kauniita tansseja, sillä Leandro opettaa festivaaleillamme sekä chacareran (alkeet/jatko) että zamban (kaikentasoisille) tunteja. Erityisesti chacareran suosio on kasvanut Euroopan tangonharrastajien keskuudessa ja Suomessakin sitä tanssitaan yhä enemmän!

#workshops #leandroroco #folklore #chacarera #zamba

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page